İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Genel
  3. Paganizm Ve Neopaganizm Nedir?

Paganizm Ve Neopaganizm Nedir?

Paganizm Ve Neopaganizm Nedir?

Paganizm ve Neopaganizm nedir diye merak ediyorsanız işte detaylar:

Paganizm

Paganizm, kadim (eski) doğa dinlerine ait bir inanç şeklidir. Mensuplarına “pagan” denilen bu inanç şekli aynı zamanda bu inanca sahip dinlere verilen genel bir kavramdır. Doğadaki görülen ya da görülmeyen her şeye bir kutsallık ve bir ilahilik yüklemişlerdir. Bu inanışta doğada bulunduğuna inanılan bu kutsallıklarla birleşmek amaçlanır.

Paganizm kelimesi Latincedir. “Paganus” kelimesinden gelip, köylü, köye ait gibi anlamlar taşımaktadır. Neden bu isim verildiği dair şöyle bir tarihi olay ile ilişkilendirilir. Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı benimseyince halk Hristiyan dinine geçiş yapar. Kırsal alanda kalan tabaka ise eski dinlerini devam ettirmeye başlar ve “köye ait ” anlamında kendilerine bu ismi verirler.

Daha sonra bu terim Hristiyanlığı benimsemeyen ve çok tanrılı dinde devam edenler için kullanılmıştır. Ancak bu terim Hristiyanlık tarafından hep aşağılanma sebebi olmuştur. Hatta dinsizler ve Müslümanlar için bu kelimeyi kullandıkları bilinmektedir. Paganizm doğaya kutsallık atfettiği için doğa ile iç içe yaşamayı tercih etmiş ve modern yaşam diye bir kaygı içerisine girmemişlerdir.

Dünyadan el etek çeken tabirini kullanabileceğimiz bir hayat yaşamayı tercih etmişlerdir. Şunu da belirtmek gerekir ki Paganizm bir din olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü Paganizm doğa ile insanın iç içe olduğu bir pratik yaşamdır. Paganizmin kadimliğini göz önünde bulundurarak denilebilir ki ilk insanların doğa ile iç içe olmalarını devam ettiren bir yaşam sistemidir.

Peki bu kavrama yakın olan Neopaganizm nedir?

Neopaganizm

Kavramın başındaki “neo” isminden de anlaşılacağı gibi Çağdaş Paganizm de diyebiliriz. Kadim Paganizmin devamı niteliğinde olan “Neopaganizm”, pagan inanışlarını devam ettiren inançlara denilir. Pagan inançlarını devam ettiren bu sistem kendine birçok dinde yer bulmuştur. Bir genel kültür bilgisi olarak şunları söylemek gerekmektedir ki Kuzey Amerika ve Avrupa’da çıkan birçok din de bu inancın esintilerini görmek mümkündür.

Yorum Yap

Yorum Yap